பேச்சுவார்த்தைக்கு இடமில்லை – யாரை வேண்டுமானாலும் வைத்து Shooting நடத்துவோம் – பிரகாஷ் ராஜ் அதிரடி

343