என் கருவிமீது பலருக்கும் நம்பிக்கை வந்துள்ளது! – மணிகண்டன்

0
161

மூடப்படாத போர்வெல் குழிகளில் ஏதும் அறியாக் குழந்தைகள் விழுந்து, அதை மீட்க முடியாமல் பலியான சம்பவங்கள், நம் நாட்டில் தொடர்ந்து நடந்துவந்தன. 2015-க்கு பிறகு அந்தக் கொடுமையான சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *